Laboratorul de Științe Cognitive Clinice a desfășurat o serie de webminare adresate tuturor celor interesați de cercetarea științifică

Laboratorul de Științe Cognitive Clinice are misiunea de stimula și a promova excelența în cercetare. Complementar, Laboratorul își propune popularizarea științei, aducând cercetarea științifică mai aproape de publicul interesat. Astfel, în perioada mai-iulie 2020, Laboratorul de Științe Cognitive Clinice a desfășurat o serie de webminare, dedicate tuturor persoanelor interesate de scriere academică, de metodologia cercetării clinice, de metode avansate de analiză statistică aplicate în acest domeniu.

Acestea au debutat cu un webminar susținut în data de 8 mai de Simona-Alexandra Pascal, membru al Laboratorului și doctorand în psihologie la Universitatea din București, pe tema noului manual de publicare APA ediția 7. Simona a prezentat într-o manieră sintetică principalele modificări aduse regulilor de redactare și publicare de la ediția a șasea la cea de a șaptea a acestui manual, precum și rațiunile pentru care aceste reguli sunt esențiale în vederea unei diseminări consistente și coerente a rezultatelor științifice.

Următorul webminar, susținut în data de 22 mai de Andreea-Iuliana Luca, membru al Laboratorului și doctorand în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității din București, a fost axat pe o nișă specifică de cercetare din domeniul științelor cognitive, mai precis, psihologia moralității. În cadrul acestui webminar, Andreea a prezentat într-o manieră exhaustivă principalele teorii din domeniul psihologiei moralității, precum și modul în care acestea pot fi înțelese și utilizate pentru a deriva ipoteze de cercetare testabile într-o manieră empirică.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a cunoștințelor bazate pe dovezi și în domeniul practicii clinice, următorul webminar, susținut de Alina-Cristina Chivu, membru al Laboratorului și doctorand în psihologie la Universitatea din București, a presupus un training extensiv pentru utilizarea adecvată a Interviului Clinic Structurat pentru DSM-5 (SCID-5). În baza expertizei sale clinice, Alina a prezentat atât niște repere generale în aplicarea interviului, precum și un exemplu concret de evaluare, aplicat în Tulburarea de Anxietate Socială.

Următorul webminar, susținut în data de 19 iunie de Ana Cosmoiu, membru al Laboratorului și doctorand în psihologie, a fost dedicat tot dezvoltării competențelor practice, de data aceasta în domeniul metodelor de analiză statistică. Acesta a avut ca prim scop familiarizarea participanților cu interfața software-urilor R și RStudio și cu tipurile de analize statistice ce pot fi derulate în acest mediu.

Continuând pe linia webminarelor dedicate metodelor de analiză statistică, a avut loc în data de 3 iulie un webminar susținut de Lavinia Uscățescu, doctorand în neuroștiințe cognive la Universitatea din Salzburg. În cadrul acestuia, Lavinia a prezentat cercetările desfășurate în cadrul doctoratului, ce presupun utilizarea software-ului RStudio în vederea aplicării analizelor de rețea (engl. network analysis) pentru a înțelege într-o manieră mai aprofundată modul în care trăsăturile de spectru autist, schziotipale și psihopatice interacționează și se influențează reciproc pentru a crea tablourile clinice complexe observate în practica clinică.

Următorul webminar a fost susținut în data de 17 iulie de Liviu-Andrei Fodor, doctorand în psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai. La fel ca și în cazul webminarului anterior, acesta a avut atât o componentă practică, axată pe utilizarea software-ului statistic STATA și, mai precis a meta-analizei de rețea în acest mediu, cât și pe modul concret în care această procedură poate răspunde la întrebări concrete de cerectare din domeniul clinic. Astfel, în webminarul susținut de Liviu a fost prezentat în modul în care pot fi utilizate baze de date derivate, obținute din domeniul public, pentru a investiga eficiența relativă a intervențiilor de modificare a distorsiunilor cognitive din depresie, anxietate și alte tulburări asociate.

Odată cu începerea noului an universitar și cu reluarea activității Laboratorului de Științe Cognitive Clinice, această serie de prelegeri și webminare va continua, propunând tematici relevante pentru cei interesați de scrierea academică și de analiza de date. Programul acestora va fi anunțat pe pagina de Facebook a Laboratorului. Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă invităm să ne urmăriți și să participați în continuare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *