Coord. Lab. Dr Ioana Podina – Laureată a Premiilor Ad Astra pentru Excelență în Cercetare

Avem plăcerea sa vă anunțăm un rezultat important pentru Laboratorul de Stiinte Clinice Cognitive.

Coordonoatoarea laboratorului nostru, Dr. Ioana Podina, a fost recent laureata a premiului Ad Astra pentru excelență în cercetare pe domeniul Științe Sociale și Discipline Umaniste la categoria Premiul de Excelență în Cercetare doctorală pentru cercetători cu o experiență mai mică de 7 ani și afiliere în România. Este primul premiu acordat de Ad Astra unui cercetător din domeniul psihologiei în România.

Asociația Ad Astra a fost înființată în anul 2002 cu scopul de a promova și dezvolta cercetarea în România și are în componența ei cercetători de renume, unul dintre fondatori fiind Dr. Cristian Presură. Premiile Ad Astra se acordă o dată la doi ani, iar în 2020 a avut loc ediția a IV-a.

Lista completă a câștigătorilor celei de-a IV-a ediții a „Premiilor Ad Astra pentru excelență în cercetare” poate fi consultată aici:
https://ad-astra.ro/…/editia-a-patra-a-premiilor-ad…/

Echipa LSCC transmite felicitări tuturor câștigătorilor!

Leave a Comment

Name * id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" aria-required='true' required='required' />

Comment *id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" aria-required="true" required="required">